Close

Rezervace

Cena pro 2 hráče je 1.000 Kč
Cena pro 3-5 hráčů je 1.200 Kč

Platba je možná pouze v hotovosti.

Chcete si zarezervovat termín v době kratší než 24 hodin?
Kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 736 667 643.

Pokud byste měli zájem o jiný termín, zavolejte nám, prosím.
Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách, abychom Vám vyšli vstříc. 🙂


Milí návštěvníci,

dle nařízení Ministerstva zdravotnictví mohou do naší únikovky vstoupit a být obslouženy pouze osoby, které splňují následující podmínky nařízení:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

I) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
III) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.


Tato potvrzení prosím mějte prosím u sebe pro případnou kontrolu ze strany
státních orgánů.

Provozovatel nebude shromažďovat žádné informace o návštěvnících.

Vstupem do naší únikovky potvrzujete, že splňujete výše uvedené podmínky.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemnou zábavu!

Tým ESCAPE-ATTICRezervace - Archimedovo tajemství